TEENUSED TEEDE- JA PLATSIDE EHITUSE JA REMONDI VALDKONNAS:
 • ASFALDIAUKUDE PARANDAMINE
 • ASFALTKATETE TAASTAMINE TRASSIKAEVIKUTEL
 • KAEVE- JA TÄITETÖÖD
 • LIIV- JA KILLUSTIKALUSTE EHITUS
 • FREESPURUST KATETE EHITUS
 • TÄNAVAKIVIDE PAIGALDAMINE
 • ÄÄREKIVIDE PAIGALDAMINE

TEENUSED TEEDE SUVISE JA TALVISE HOOLDUSE VALDKONNAS:
 • KRUUSATEEDE GREIDERDAMINE
 • KRUUSKATETE REMONT MATERJALI PEALEVEO JA PLANEERIMISEGA
 • LUMETÕRJE MAANTEEDEL
 • JÄISTE TEELÕIKUDE KARESTAMINE